Register Belastingadviseur


De belastingdruk in Nederland is hoog en de belastingwetgeving erg ingewikkeld. Terecht maken steeds meer bedrijven en particulieren daarom gebruik van de expertise van een belastingadviseur. Maar waar vindt u een goede belastingadviseur?

Het beroep van belastingadviseur is niet wettelijk geregeld. Dit in tegenstelling tot de ons omringende landen. In ons land kan iedereen zich op het uiterst ingewikkelde terrein van de belastingadviezen begeven. Zie daarin maar eens het kaf van het koren te scheiden. Door gebruik te maken van de diensten van een Register Belastingadviseur (RB) bent u verzekerd van dienstverlening op hoog niveau.

Waardoor onderscheidt een RB zich van andere adviseurs?

  • Een RB heeft een universitaire of HBO-opleiding op fiscaal gebied doorlopen en afgerond;
  • Een RB is verplicht om zijn kennisniveau op peil te houden door middel van het continue volgen van cursussen;
  • Een RB is gebonden aan een reglement voor de beroepsuitoefening;
  • Bij eventuele klachten over het functioneren van RB kunt u een beroep doen op de onafhankelijke tuchtrechtspraak.
De levering van onze diensten geschiedt op de algemene voorwaarden van het Register Belastingadviseurs, gedeponeerd bij de Rechtbank te Utrecht onder nummer 51/2011
Meer informatie over onze beroepsvereniging kunt u vinden op www.rb.nl
  rb-logo