Federatie Belastingadviseur


De belastingdruk in Nederland is hoog en de belastingwetgeving erg ingewikkeld. Terecht maken steeds meer bedrijven en particulieren daarom gebruik van de expertise van een belastingadviseur. Maar waar vindt u een goede belastingadviseur?

Het beroep van belastingadviseur is niet wettelijk geregeld. Dit in tegenstelling tot de ons omringende landen. In ons land kan iedereen zich op het uiterst ingewikkelde terrein van de belastingadviezen begeven. Zie daarin maar eens het kaf van het koren te scheiden. Door gebruik te maken van de diensten van een Federatie Belastingadviseur (FB) bent u verzekerd van dienstverlening op hoog niveau.

Waardoor onderscheidt een FB zich van andere adviseurs?

  • Een FB heeft een universitaire of HBO-opleiding op fiscaal gebied doorlopen en afgerond;
  • Een FB is verplicht om zijn kennisniveau op peil te houden door middel van het continue volgen van cursussen;
  • Een FB is gebonden aan een reglement voor de beroepsuitoefening;
  • Bij eventuele klachten over het functioneren van FB kunt u een beroep doen op de onafhankelijke tuchtrechtspraak.
Met ingang van 1 januari 2011 zijn de Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs (NFB) en het College Belastingadviseurs (CB) gefuseerd en gaan samen verder als de nieuwe beroepsvereniging Register Belastingadviseurs (RB). Meer informatie over onze beroepsvereniging kunt u vinden op www.rb.nl
fb